Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ (Terms of Service)

Chào mừng bạn đến với trang web Real Madrid news. Trang này được cung cấp cho bạn dưới các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web này.

1. Sử Dụng Trang Web

1.1. Tuổi Tác: Bạn phải có ít nhất 13 tuổi để sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn phải có sự cho phép của người thân hoặc người giám hộ.

1.2. Đúng và Đầy Đủ: Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân đúng và đầy đủ khi đăng ký hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

1.3. Nội Dung: Bạn đồng ý không tải lên, chia sẻ hoặc phân phối bất kỳ nội dung gì vi phạm quyền bản quyền, luật bản quyền hoặc luật pháp hiện hành.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

2.1. Bản Quyền: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và biểu đồ, thuộc sở hữu của Real Madrid news hoặc các bên thứ ba có quyền sở hữu.

2.2. Sử Dụng Hợp Pháp: Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung từ trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ sử dụng thương mại, sao chép hoặc phân phối nội dung mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web. Bạn nên xem xét Điều Khoản Dịch Vụ thường xuyên để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

5. Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc truy cập và sử dụng trang web của bạn mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi nghi ngờ bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ này.

6. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Cám ơn bạn đã đọc và tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm tích cực khi sử dụng trang web Real Madrid news của chúng tôi.